Nabízíme repasování různých elektrických strojů a jiných elektrických, nebo elektronických zařízení.

Nabízíme Vám kompletní služby od poradenství, přes dodávku a instalaci kompletních řídících systémů a jiných elektrických komponentů průmyslové automatizace, až po naprogramování a uvedení do chodu, či případného následného servisu Vašich strojů a zařízení. Vyhotovení projektové dokumentace a revizní správy.

Repasování doporučujeme všude tam:

- kde je potřeba zvýšit výkonnost strojního zařízení, zvýšit přesnost manipulačního procesu, snížit      
  prostoje daného zařízení
- kde se již nedostává původních náhradních dílů a je potřeba  zachovat provoz daného zařízení nebo   
  mechanickou strukturu stroje.
- tam, kde je úspornější a přístupnější repasace strojního zařízení než zakoupení nového stroje.

Provádíme výměnu zastaralých a nefunkčních reléových systému, které způsobují prostoje daného zařízení a zvyšují náklady na jeho opravy.
Pro repasování strojů a zařízení používáme převážně programovatelné logické automaty PLC od firmy SIEMENS - SIMATIC S7 200, 300, 400, 1200, 1500, ale je možné použít i řídící systémy od firmy OMRON, nebo jiné podle požadavků investora. Automatizační, měřicí a regulační techniku pak dodáváme od osvědčených renomovaných výrobců, kde je zajištěna dostupnost náhradních dílů a jejich kvalita.

Nabízíme rozšíření Vašeho stávajícího PLC o další vstupy, výstupy, případně výměnu celého PLC, jestliže se jedná o nefunkční nebo zastaralý typ, na který již nemůžete sehnat servis ani náhradní díly. Provádíme úpravy programů pro řízení stávajících technologických procesů dle Vašich požadavků.• průmyslová automatizace • servis a repasace strojů • elektroinstalace • elektrické topení • vývoj software • vývoj a vvýroba
Služby
Výrobky
• terminály sběru dat • regulátory horkých vtoků
Servis a repasace strojů
Úvod Reference Kontakt
Copyright © 2009 by Atos elektro s.r.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sdruzeni@atos-ps.cz